Angsten

ANGSTEN EN TRAUMATISCHE ERVARINGEN

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wordt toegepast om vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te krijgen. Ook geeft EMDR goede resultaten bij angsten. Bijvoorbeeld bij angst voor vliegen of het rijden op de snelweg. Iedere gebeurtenis, die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Er zijn inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat EMDR succesvol is bij volwassenen

Blijf er niet mee rondlopen!

Wordt jouw leven bepaald door een traumatische gebeurtenis of onbestemde angsten. Blijf er niet mee rondlopen. Je kunt er wat aan doen. Angst is een gevoel van onbehaaglijkheid, van niet lekker in je vel zitten. Je ervaart het wanneer je met een stressvolle situatie wordt geconfronteerd. Dat kan een examen zijn, als je gaat vliegen of als je je zorgen maakt als een familielid ernstig ziek is. Ook kunnen gebeurtenissen uit het verleden, die nog niet goed verwerkt zijn weer opspelen tijdens stressvolle situaties. Het is normaal angstig te zijn als je met iets moeilijks of gevaarlijks te maken hebt. Een lichte vorm van angst kan dan een positieve en nuttige ervaring zijn.

 

Verstoring van het normale leven

Voor veel mensen is angst echter een verstoring van het normale leven. Buitensporige angstgevoelens worden vaak geassocieerd met psychiatrische aandoeningen, zoals een depressie. Angstgevoelens worden als abnormaal beschouwd als ze blijven voortduren of heel intens zijn, als ze opkomen zonder dat er een stressvolle gebeurtenis plaatsvindt, of wanneer ze een negatief effect hebben op alledaagse activiteiten, zoals naar je werk gaan.

Als je angstgevoelens hebt sturen de hersenen berichten sturen naar delen van het lichaam om de ‘vecht of vlucht’-reactie voor te bereiden. Je hart, je longen en andere delen van je lichaam werken sneller. Je maakt stresshormonen zoals adrenaline en cortisol aan. Je kunt last hebben van de volgende symptomen: versnelde hartslag of hartkloppingen, diarree en een droge mond,  slapeloosheid. geirriteerd of boos worden, gebrek aan concentratie. Een gevoel van onwerkelijkheid en soms geen controle hebben over je handelingen

EMDR helpt je bij het omgaan en verminderen van angst en het verwerken van traumatische gebeurtenissen en/of onverwerkte emoties.

Bel voor meer informatie: 06 - 410 23 008 of stuur een bericht met je vragen.

 

 

Hoe ontstaan angstgevoelens

Angstgevoelens kunnen op veel manieren ontstaan. De aanwezigheid van stress in je leven kan voor angstige gedachten zorgen. Veel mensen die aan angststoornissen lijden belasten hun geest door zich overmatig veel zorgen te maken. Deze bezorgdheid kan gaan over gezondheidszaken via problemen op het werk tot wereldwijde problemen. Bepaalde medicijnen, of sommige stoffen daarin, kunnen ook leiden tot symptomen van angst als gevolg van bijwerkingen of ontwenningsverschijnselen. Voorbeelden van zulke stoffen zijn cafeïne, alcohol, nicotine, luchtwegverwijders bij astma, bepaalde soorten antidepressiva, cocaïne, amfetaminen, dieetpillen, medicijnen tegen ADHD en schildklier-medicijnen.

Voeding

Een slecht dieet kan ook bijdragen aan stress of angstgevoelens. Bv. door lage niveaus van vitamine B12. naast dieet oorzaken zijn er ook specifieke situaties die stress veroorzaken. Plankenkoorts bijvoorbeeld. Deze stress is gerelateerd aan het afleggen van een test of een openbaar optreden. Post-traumatische stressstoornis (PTSD) is een stressstoornis die zich ontwikkelt na een traumatische ervaring, zoals oorlog, lichamelijk of seksueel geweld of een natuurramp.

Angstgevoelens zijn wellicht al een beetje eng, nog enger is dat excessieve angstgevoelens en stress tot depressies kunnen leiden. Het lijden aan depressies kan een levenslang gevecht zijn. Maar er is goed nieuws: dit alles is beheersbaar!

Bel voor meer informatie: 06 - 410 23 008 of stuur een bericht met je vragen.